Prezentacija namenjena stočarima Mačve i Srema, Bogatić 18.3.2019